Σήμερα "21 Ιανουαρίου" με αφορμή την παγκόσμια μέρα αγκαλιάς
η DKG Telephone Media Services
συμμετάσχει στο κοινωνικό έργο του Συλλόγου "Η Αγκαλιά" .Όπου η "DKG"
είναι δίπλα πάντα σε κοινωνικά έργα όπου
βοηθάει τους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο!Έτσι λοιπόν επισκεφθηκέ τις εγκατασάσεις του
Φιλανθρωπικού Συλλόγου Η Αγκαλιά,όπου
φροντίζει παιδιά και έγκυες γυναίκες και
ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του
Συλλόγου για το έργο και τις υπηρεσίες τους!